Przeglądy Obiektów

Kontrole okresowe budynków 
Obowiązek ten wynika z Prawa Budowlanego i spoczywa na właścicielu lub osobie zarządzającej obiektem budowlanym.
 
Proponuję swoje usługi w zakresie wykonania:
 
1. Rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych:
 
 • sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku,
 • instalacji elektrycznych
 • instalacji wentylacyjnej
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych )
2. 5-letniego przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych:
 
 • sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu oraz estetyki obiektu i jego otoczenia
 • bezpieczeństwa i stanu technicznego konstrukcji obiektu wraz ze stanem podwieszeń instalacji,
 • szczelności i systemu odwodnienia obiektu,
 • stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej
 • stanu i bezpieczeństwa wentylacji
 • stanu i bezpieczeństwa instalacji ogrzewania
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
 
Joomla Extensions