Inspektor Nadzoru

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia  w budownictwie, wiedzę technicznej oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy.
 
Proponuję swoje usługi w zakresie:
 
  • pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
  • dopełnienie formalności poprzedzających rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych
  • doradztwa przy zawieraniu umów z wykonawcami na wykonywanie prac budowlanych
  • doradztwa technicznego przy doborze materiałów budowlanych i wykończeniowych
  • prowadzenia dziennika budowy
Joomla Extensions